Ján Keder, managing director ED Assist, s.r.o., prevádzkovateľ služby SHARENgo Bratislava

V oblasti dopravy je i v rámci Slovenska priestor na zlepšenia. Výzvou v nasledujúcich rokoch je aj samotný stav cestnej infraštruktúry a aj jej značné poddimenzovanie v porovnaní s výstavbou, ktorá prebieha vo väčších mestách. Ďalšou výzvou je koncepcia budovania udržateľnej mobility, ktorá by sa mala ešte väčšmi zameriavať na priebežné posilňovanie všetkých jej prvkov. Preto kvitujeme vznik Odboru stratégie dopravy.

“Je potrebné budovať stratégiu udržateľnej mobility, tak aby neznevýhodňovala niektorú skupinu obyvateľstva a skutočne naplnila význam slova udržateľná”

Pred nami stojí pomerne veľká výzva, pretože pandémia Covid-19 môže mať negatívny vplyv na využívanie hromadnej a preferenciu individuálnej dopravy. Preto je potrebné budovať stratégiu udržateľnej mobility, tak aby neznevýhodňovala niektorú skupinu obyvateľstva (starších voči mladším) a skutočne naplnila význam slova udržateľná. Dôležité je nastavenie legislatívnych podmienok a už v tomto momente myslieť niekoľko krokov dopredu tak, aby žiaden z prvkov zdieľanej mobility nebol zbytočne byrokraticky limitovaný, prípadne postavený absenciou noriem úplne mimo kontrolu. V oboch prípadoch je totiž takýto stav z dlhodobého hľadiska voči zdieľanej mobilite kontraproduktívny.

O spoločnosti ED Assist, s.r.o.

Naša spoločnosť sa od roku 2019 venuje budovaniu ekologickej dopravy a smart riešení, špeciálne určených pre mestské aglomerácie, ako sú parkovacie veže či kompaktné elektrické dodávky. V októbri 2019 sa do portfólia pridal aj projekt prvého elektrického car sharingu v hlavnom meste, momentálne vystupujúci pod hlavičkou SHARENgo Bratislava.

Naším cieľom je ponúknuť obyvateľom a návštevníkom Bratislavy dostupnú zdieľanú mobilitu s čo najnižším dopadom na lokálne znečistenie. Rovnako tak, vďaka rozmerom použitých vozidiel, sa minimalizujú problémy s parkovaním, k čomu sa pridáva aj výhoda v podobe systému free floating, teda keď auto nie je potrebné vrátiť na miesto odkiaľ bolo zapožičané.

Ambíciou každého car sharingu je nahradiť vozidlá v osobnom vlastníctve systémom zdieľanej mobility, čo na jednej strane odľahčí obyvateľov od všetkých starostí spojených s vlastníctvom automobilu (poistenia, STK, strata hodnoty, riešenie porúch) a zároveň pomôže odľahčiť dopravu v čoraz preplnenejších mestách. V prípade využitia elektrických vozidiel sa k tomu pridáva aj vyššie spomínaný ekologický aspekt, podporený tiež rozmermi a hmotnosťou použitých vozidiel, čím sa eliminuje negatívum väčších a ťažších elektromobilov, na ktoré upozorňuje vo svojej správe aj OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj), a to na zvýšenú tvorbu pevných častíc PM2, 5 a PM10.