Norbert Tóth, CEO spoločnosti MINT

Stav dopravného systému krajiny odzrkadľuje stupeň zavádzania nových technológií do ekonomiky, ale je aj predpokladom celkového rozvoja hospodárstva. Slovensko v niektorých oblastiach dopravy ukázalo, že môže byť príkladom modernej krajiny, ktorá využíva technológie a umožňuje existenciu technologickým platformám, ale rovnako ako všade inde na svete, i tu existuje priestor na zlepšenie. Slovenská spoločnosť je zatiaľ orientovaná na využívanie automobilov a budovanie infraštruktúry automobilovej dopravy, na financovanie hromadnej dopravy a iných alternatívnych spôsobov sú vynakladané nižšie čiastky. Na Slovensku je však v posledných rokoch vidieť rozvoj. Napríklad aj verejnú dopravu v Bratislave posunuli o obrovský skok dopredu. Sú to nielen nové vozidlá, ale aj smart riešenia, ktoré robia z Bratislavy modernú metropolu, vo vozidlách sa cestujúci môžu pripojiť na wifi sieť, na zastávkach sú informačné elektronické tabule a informácie o prichádzajúcich spojoch si cestujúci môžu vidieť aj v aplikáciách.

“Aby sa doprava intenzívnejšie rozvíjala na Slovensku, je potrebná užšia spolupráca firiem poskytujúcich alternatívne spôsoby prepravy s mestami”

Čo drží ľudí vo väčšine miest pred tým, aby využívali verejnú hromadnú dopravu namiesto vlastných automobilov? Aj keď má množstvo výhod, niektoré mestá majú problém zabezpečiť, aby bola verejná doprava dostatočne rýchla, bezpečná a praktická, pričom 80 % ciest je kratších ako 10-15 km. Alternatívne spôsoby prepravy na kratšie vzdialenosti v mestách už ukazujú vývoj, avšak chýbajú záchytné parkoviská, stav chodníkov a cyklotrás je horší ako stav ciest, chodníky sú bežne využívané na parkovanie, veľké sídliská v niektorých mestách vôbec nemajú vyriešený prístup pre peších a cyklistov. Navyše, cyklistika je považovaná za voľnočasovú aktivitu a nie za rovnocenný dopravný systém Aby sa doprava intenzívnejšie rozvíjala na Slovensku, je potrebná užšia spolupráca firiem poskytujúcich alternatívne spôsoby prepravy s mestami, vzájomná podpora mestskej hromadnej dopravy a iných alternatívnych spôsobov prepravy a vybudovanie infraštruktúry pre túto oblasť ako aj vybudovanie dostatočných a kvalitných cyklotrás v mestách. Následne aj naučenie ľudí/užívateľov na zodpovedný prístup k alternatívnym formám prepravy. To nás čaká ako krajinu v nasledujúcich pár rokoch.

O spoločnosti MINT

Naša spoločnosť je na trhu zaoberajúcou sa s mikromobilitou na Slovensku od roku 2019. Naším cieľom je vytvoriť čistý a ekologický spôsob prepravy v mestách, ktorý by bol zároveň pohodlnejší ako MHD alebo taxíky. Nikoho nebaví pomalá premávka, dochádzanie a už vôbec nie preplnená a meškajúca hromadná doprava. Mint ponúka riešenie pre tieto každodenné problémy. Pomáhame riešiť kľúčové otázky v doprave ako znečistenie ovzdušia, zápchy v mestách, komplikácie s parkovaním, ako aj z pohľadu obyvateľov nepohodlná, preplnená mestská hromadná doprava.

Technologický vývoj v posledných rokoch nám priniesli SMART riešenia, ktoré sú už aj aktívnou súčasťou dopravy. Mint používa tieto Smart technológie a umožňuje požičať si elektrické kolobežky pomocou aplikácie. Tak vedia obyvatelia a návštevníci miest zdolať cestu do ich cieľa pohodlnejšie a rýchlejšie.