Eduard Suchánek, Country Manager Bolt Slovakia

Digitálne aplikácie dokázali zmeniť pohľad na taxi odvetvie a mikromobilitu a presvedčiť obyvateľov miest, aby začali využívať taxi a prostriedky mikromobility ako spôsob dopravy v mestách (najmä namiesto vlastného automobilu). Viac než pol milióna používateľov na Slovensku je potvrdením toho, že ľudia o tieto služby majú záujem. Regulácia v taxi odvetví by sa mala sústrediť radšej na digitalizáciu, než na pridávanie viacerých reštrikcií. To vedie k samoregulácii a platformy samotné majú záujem na tom, aby boli používatelia spokojní, a tak nastavujú interné pravidlá, ktoré mnohokrát fungujú omnoho lepšie, než desiatky rokov staré nariadenia nastavené štátom. Pravidlá v mestách by mali byť jasne dané a rovnaké pre všetkých účastníkov, ktorí si na trhu konkurujú. Máme veľkú radosť, že Slovensko je v tomto príkladom i ostatným členom Európskej únie. Bolo jednou z prvých krajín, ktoré v legislatíve existenciu moderných technológií zohľadnili.

“Integrácia zaistí efektívne využívanie a kombinovanie rôznych dopravných prostriedkov”

Sledujeme posledné novinky týkajúce sa pripravovaného zákona o verejnej osobnej doprave, ktorý by mal pomôcť integrovať jednotlivé spôsoby dopravy v mestách. Našou víziou je, že v nasledujúcich 5-10 rokoch budú všetky typy mestskej dopravy, ako mestská hromadná doprava, taxi ale i mikromobilita, veľmi dobre integrované. Práve integrácia zaistí efektívne využívanie a kombinovanie rôznych dopravných prostriedkov, čo povedie k udržateľnej doprave v mestách a limitácii počtu osobných vozidiel na cestách. Ako spoločnosť, ktorá biznisové rozhodnutia zakladá z najväčšej časti na dátach, veríme, že to je najlepšia cesta, ako implementovať podobné integračné projekty. Pravidelne preto zdieľame s mestami dáta z pohybu vozidiel a elektrických kolobežiek.

Nastavenie vhodných pravidiel je nutné i pre bezproblémovú prevádzku platforiem, ktoré prevádzkujú prostriedky mikromobility. Tento nový trend môže do budúcna uľaviť upchatým cestám a najmä na krátke trasy poskytnúť omnoho efektívnejší spôsob dopravy, než je využitie vlastného automobilu.

O spoločnosti Bolt

Budujeme budúcnosť mestskej dopravy vďaka inovatívnym technológiám a zároveň približujeme spoľahlivú dopravu širokej verejnosti. Snažíme sa zlepšovať život ľudí tým, že im šetríme čas a peniaze, znižujeme stres na cestách a obmedzujeme komplikácie spojené s parkovaním. Zároveň sa tiež snažíme prispievať k nižšiemu znečisteniu ovzdušia v mestách.

Kombinujeme rôzne dopravné prostriedky v jednej aplikácii, t.j. automobily, kolobežky a bicykle, čo nám umožňuje unikátne ovplyvňovať pohyb v meste. Vzhľadom k tomu, že máme všetky tri služby dostupné v jednej aplikácii, sme jediní, ktorí dokážu uspokojiť žiadosti ako o odvoz autom, tak o kratšie cesty pomocou rezervácie elektrických kolobežiek či elektro bicyklov (aktuálne testujeme v Brne).